مطالعه تطبیقی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی و پیشگیرانه در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

2 روه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

3 گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

چکیده

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و یا تاجر در معرض ورشکستکی از یک طرف و اکثریت طلبکاران از طرف دیگر منعقد می گردد، این مقاله با هدف کمک به بازسازی قوانین ایران در حوزه قرارداد ارفاقی و با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر در آمده است ، صدور حکم ورشکستکی از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در ایران است، در حالیکه برای انعقاد قرارداد ارفاقی در مصر لزومی به صدور حکم ورشکستگی نمی باشد. اختلال در فعالیت های تجاری تاجر که منجر به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می شود در سطحی کمتر از توقف تاجر می باشد و به همین دلیل زمان انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه زمانی قبل از توقف و ورشکستگی کامل تاجر است که در حقوق مصر به آن توجه شده است و لایحه قانون تجارت ایران نیز با پیش بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به این مفهوم از توقف به عنوان یکی از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توجه داشته است و در نتیجه باید قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هر چه زودتر در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of composition and preventive contract conditions In Iranian and Egyptian law

نویسندگان [English]

  • Yoosef Torfi Saeedavi 1
  • Bahram Taghi Poor 2
  • Alireza Salehifar 3
1 Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

composition is a contract that is concluded between a bankrupt trader or a trader in bankruptcy on the one hand and the majority of creditors on the other hand. Seth found that the issuance of a bankruptcy order is one of the conditions for concluding an composition in Iran, while it is not necessary to issue a bankruptcy order to conclude an preventive peace in Egypt. Disruption of the merchant's commercial activities leading to the conclusion of a precautionary contract is to a lesser extent than the termination of the merchant, and therefore the time of concluding a precautionary contract is the time before the termination and complete bankruptcy of the merchant, which is considered in Egyptian law. And the bill of Iran's trade law, by anticipating the preventive peace contract, has paid attention to this concept of suspension as one of the conditions for concluding the preventive grace contract, and as a result, the preventive grace contract should be accepted as soon as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • composition
  • preventive peace
  • Formal conditions
  • Substantive conditions